Presentation
Prebalin 25: Each capsule contains Pregabalin INN 25 mg.
Prebalin 50: Each capsule contains Pregabalin INN 50 mg.
Prebalin 75: Each capsule contains Pregabalin INN 75 mg.
Prebalin 150: Each capsule contains Pregabalin INN 150 mg.